Viber cho Android Viber cho Android 6.1 Gọi điện và nhắn tin miễn phí trên Android

Viber cho Android
 • Đánh giá: 2.613
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 587.922

Viber Viber 6.1 Gọi điện, gửi tin nhắn, gửi file miễn phí và bảo mật trên máy tính

Viber
 • Đánh giá: 491
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 561.393

Viber cho iOS Viber cho iOS 6.1 Gọi video và nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

Viber cho iOS
 • Đánh giá: 738
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 349.619

Viber for Nokia Viber for Nokia Gọi điện và nhắn tin miễn phí cho Nokia

Viber for Nokia
 • Đánh giá: 907
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 143.045

Viber cho Windows Phone Viber cho Windows Phone 4.5 Gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí trên Windows Phone

Viber cho Windows Phone
 • Đánh giá: 356
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106.650

Viber cho Windows 8 Viber cho Windows 8 4.1 Phần mềm chat Viber cho Windows 8

Viber cho Windows 8
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.249

LINE cho BlackBerry LINE cho BlackBerry 1.4 Ứng dụng chat miễn phí cho BlackBerry

 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.589

Viber for Mac Viber for Mac 5.0 Phần mềm gọi điện, gửi tin nhắn miễn phí cho Mac

Viber for Mac
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.431

Telegram Telegram 0.9 Ứng dụng chat miễn phí

Telegram
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.245
Có tất cả 23 phần mềm.