Viber cho Android Viber cho Android Gọi điện và nhắn tin miễn phí trên Android

Viber cho Android
 • Đánh giá: 2.516
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 559.501

Viber Viber 5.4 Gọi điện và gửi tin nhắn miễn phí trên máy tính

Viber
 • Đánh giá: 444
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 470.412

Viber cho iOS Viber cho iOS 5.6 Gọi video và nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

Viber cho iOS
 • Đánh giá: 710
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 330.754

Viber for Nokia Viber for Nokia Gọi điện và nhắn tin miễn phí cho Nokia

Viber for Nokia
 • Đánh giá: 877
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 133.725

Viber cho Windows Phone Viber cho Windows Phone 4.5 Gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí trên Windows Phone

Viber cho Windows Phone
 • Đánh giá: 326
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86.022

Viber cho Windows 8 Viber cho Windows 8 Phần mềm chat Viber cho Windows 8

Viber cho Windows 8
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.508

Viber for Mac Viber for Mac 5.0 Phần mềm gọi điện, gửi tin nhắn miễn phí cho Mac

Viber for Mac
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.159

Viber cho Linux Viber cho Linux 5.0 Gọi điện và nhắn tin miễn phí cho Linux

Viber cho Linux
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.449
Có tất cả 17 phần mềm.