Viber cho Android Viber cho Android 5.6 Gọi điện và nhắn tin miễn phí trên Android

Viber cho Android
 • Đánh giá: 2.494
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 550.539

Viber Viber 5.3 Gọi điện và gửi tin nhắn miễn phí trên máy tính

Viber
 • Đánh giá: 413
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 438.947

Viber cho iOS Viber cho iOS 5.6 Gọi điện và nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

Viber cho iOS
 • Đánh giá: 702
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 325.366

Viber for Nokia Viber for Nokia Gọi điện và nhắn tin miễn phí cho Nokia

Viber for Nokia
 • Đánh giá: 872
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130.590

Viber cho Windows Phone Viber cho Windows Phone 4.5 Gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí trên Windows Phone

Viber cho Windows Phone
 • Đánh giá: 319
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80.087

Viber cho Windows 8 Viber cho Windows 8 Phần mềm chat Viber cho Windows 8

Viber cho Windows 8
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.161

Viber for Mac Viber for Mac 5.0 Phần mềm gọi điện, gửi tin nhắn miễn phí cho Mac

Viber for Mac
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.648

Viber cho Linux Viber cho Linux 5.0 Gọi điện và nhắn tin miễn phí cho Linux

Viber cho Linux
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.327
Có tất cả 16 phần mềm.