13 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2010 - 2011 Đề kiểm tra môn Toán

Tải về
  • Đánh giá:
    2 107 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 525 KB
  • Lượt tải: 27.812
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

13 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2010 - 2011 - Đề kiểm tra môn Toán

13 đề thi Toán lớp 1 học kỳ 1 (2010 - 2011)

ĐỀ 1)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1
Năm học 2010 - 2011
MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài 60 phút

ĐỀ BÀI


ĐỀ 2)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

Bài 1: (1 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a/ 0 ; 1; 2; ….; ….; …; 6 ; ….; 8; ….; 10.
b/ 10; 9 ;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2 ; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a) 4 + 5 = ……..                                  4 + 3+ 2 =……..
    10 – 3 =………                               8 – 6 – 0 = …….

b)


Download tài liệu để xem thêm chi tiết