7tools Partition Imager 2005

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 26,6 MB
  • Lượt xem: 2.100
  • Lượt tải: 2.094
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả windows
Giới thiệu

Đây là chương trình giúp tạo tập tin ảnh của ổ đĩa để sao lưu và phục hồi khi cần thiết tương tự các phần mềm Ghost, Drive Image. Chương trình còn hỗ trợ sao lưu và phục hồi qua mạng LAN...

Liên kết tải về