Access Denied

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 537,5 KB
  • Lượt xem: 640
  • Lượt tải: 634
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me
Giới thiệu

Đây là chương trình an toàn cho máy của bạn khi bạn đang dùng hệ điều hành win9.X, người sủ dụng sẽ không thể phớt lờ bằng cách dùng "Cancel " khi vào tới cửa sổ log on windows, nó cũng khóa desktop khi có yêu cầu.

Tất cả những người sử dụng mà bạn không mong muốn sẽ không thể sử dụng máy của bạn được. Sử dụng rất linh động hỗ trợ đa người dùng ( tới 450 account), mã hoá mật khẩu, administrator có thể sửa và cài đặt màu chữ cho việc yêu cầu mật khẩu..nhiều tính năng khác

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.