AKList - Ariang Karaoke List for iOS 2.0 Tìm kiếm mã bài hát karaoke

Tải về
 • Đánh giá:
  4,2 ★ 6 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 9,9 MB
 • Lượt xem: 1.434
 • Lượt tải: 1.404
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 5.0 trở lên
Giới thiệu

AKList giúp tìm kiếm mã và lời bài hát karaoke cho các đầu Ariang gần 7000 bài hát tiếng Việt và 4000 bài hát tiếng anh, được cập nhập đến Vol 47 mới nhất.

Tính năng chính:

* Bài hát

 • Tiếng Việt 7000 bài
 • Tiếng Anh 4000 bài
 • Lời bài hát tiếng Việt 6500 bài

* Tìm kiếm

 • Tiếng việt không dấu tiêu đề bài hát
 • Tìm kiếm trong lời bài hát
 • Tìm kiếm bằng từ viết tắt
 • Lưu lịch sử tìm kiếm cho 500 bài hát vừa tra

* Đánh dấu yêu thích cho bài hát

* Hỗ trợ iPod, iPhone, iPhone 5, iPad, iOS 5+ với màn hình Retina.

AKList - Ariang Karaoke List for iOSAKList - Ariang Karaoke List for iOSAKList - Ariang Karaoke List for iOS

Liên kết tải về
Tìm thêm: Hát Karaoke