All My Fonts Pro 3.11 Xem tất cả phông chữ trên máy tính

Tải về
 • Đánh giá:
  2 9 👨
 • Phát hành:
 • Version: 3.11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,4 MB
 • Lượt xem: 32
 • Lượt tải: 4.277
 • Ngày cập nhật:
 • Hạn định: 15 ngày
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

All My Fonts Pro - Xem tất cả phông chữ trên máy tính

Bạn có hàng trăm phông chữ trên máy tính? Bạn đã bao giờ cố gắng để tìm một loại font chữ đặc biệt mà bạn muốn nhưng không nhớ tên font?

Thay vì tìm kiếm trong số hàng chục hay hàng trăm tên font, bây giờ bạn có thể xem tất cả phông chữ ngay trên màn hình. All My Fonts sẽ giúp bạn đọc tất cả các font TrueType mà hiện đang được cài đặt trong Windows và hiển thị chúng trên màn hình trong một mẫu văn bản.

Bạn cũng có thể thiết lập một tùy chọn để xem font được hiển thị theo chế độ bình thường, in đậm, nghiêng hoặc gạch chân. Đồng thời, bạn cũng có thể cài đặt kích thước font chữ từ 4 đến 144 điểm.

Ngoài ra nếu bạn muốn có một bản sao các mẫu văn bản, bạn chỉ cần nhấn nút Print. Thậm chí, nếu bạn không thích, bạn cũng có thể tự gõ văn bản và hiển thị hoặc in tất cả font trên văn bản của riêng bạn.

All My Fonts Pro

Bé Ngoan

Liên kết tải về