Accounts Sync Profiler for Android 1.4.7 Đồng bộ tài khoản email trên Android

Tải về
 • Đánh giá:
  2,3 3 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.4.7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 941 MB
 • Lượt xem: 77
 • Lượt tải: 77
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Android 2.2.x and up
Giới thiệu

Accounts Sync Profiler for Android cho phép người dùng sắp xếp, bằng cách xác định điều kiện, rule và profile, đồng bộ giữa nhiều tài khoản khác nhau đã cấu hình trên thiết bị Android của mình.

Ví dụ, bạn có thể cấu hình nó để không đồng bộ tài khoản làm việc của mình khi đang ở nhà (một rule đơn giản dựa vào angten điện thoại hoặc tên mạng wifi) hoặc, để đồng bộ chỉ một trong 2 thiết bị nếu 2 thiết bị này bị đóng (rule dựa trên bluetooth), chúng chia sẻ và tránh việc thông báo đúp.

Bên cạnh đó, ứng dụng này còn cho phép bạn xác định rule dựa vào độ lân cận của thiết bị bluetooth, mạng không dây, angten điện thoại hoặc mức độ sạc pin.

Nó cũng cho phép bạn xác định nhiều profile và rule khác nhau (dựa vào điều kiện). Nếu bạn mua phiên bản trả phí (ngay bên trong ứng dụng), bạn có thể loại bỏ quảng cáo và sao lưu profile, rule và điều kiện, sau đó khôi phục chúng trên thiết bị khác.

Accounts Sync Profiler for AndroidAccounts Sync Profiler for AndroidAccounts Sync Profiler for Android

Chú ý: Nếu ứng dụng này hoạt động không chính xác, email cho nhà cung cấp. Hãy cùng nhà cung cấp cải thiện ứng dụng này.
Add-On để disable thông báo cho từng ứng dụng trong profile.

Để có thể tắt thông báo cho các ứng dụng trong profile, bạn cần hệ điều hành Android 4.1.x trở lên và ROM tùy biến trong AOSP và phải cài đặt add-on có sẵn trong luồng XDA (bạn cần phải cài đặt add-on này trong phân vùng hệ thống mới sử dụng được nó).

Giải thích phân quyền:

 • Truy cập tài khoản: Dùng cho thông tin trên các tài khoản đã cấu hình trên thiết bị.
 • Cấu hình đọc/viết và hiện trạng đồng bộ đọc/viết: Dùng để thay đổi tùy chỉnh đồng bộ (mục tiêu của ứng dụng này).
 • Bluetooth: Nhận hiện trạng của thiết bị bluetooth lân cận.
 • Wifi: Nhận hiện trạng của wifi và thiết bị lân cận.
 • Truy cập vào vị trí mạng: Để nhận ID của thiết bị di động đang kết nối với thiết bị đang dùng.
 • Thanh toán: cho phép thanh toán ngay trong ứng dụng.
 • Internet: Dùng để hiển thị quảng cáo.

Lam Le