Adobe AIR for Android 14.0.0.110 Mở file ứng dụng adobe air trên điện thoại

Tải về
 • Đánh giá:
  3 3 👨
 • Phát hành:
 • Version: 14.0.0.110
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 15 MB
 • Lượt xem: 2.817
 • Lượt tải: 2.992
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Android 2.3 and up
Giới thiệu

Adobe AIR for Android - Mở file ứng dụng adobe air trên điện thoại

Adobe Air - một ứng dụng đa nền tảng được phát triển bởi Adobe, cho phép người sử dụng phát triển các ứng dụng trực tuyến dựa trên các ngôn ngữ như Flash, Flex, HTML, JavaScript, Ajax...

AIR là một chương trình runtime dành cho Android, nhưng lại cho phép chạy ứng dụng Web kể cả khi máy không nối mạng..

Theo TG.Android