APN Backup & Restore for Android

Tải về
 • Đánh giá:
  3,3 ★ 9 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 74 MB
 • Lượt xem: 1.568
 • Lượt tải: 1.589
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android OS
Giới thiệu

Một ứng dụng đơn giản để sao lưu và khôi phục APN (cài đặt để kết nối tới Internet với kết nối di động). Bản sao lưu được lưu lại trên thẻ nhớ, trong folder /sdcard/APNBackupRestore.

APN Backup & Restore for Android

Màn hình có 4 nút:

 • Backup APNs: Sao lưu tất cả các APN có trên điện thoại vào file xml.
 • Restore APNs: Đọc file xml và tạo APN mới cho bất kì entry nào có trong file.
 • Delete Backup Files: Cho phép chọn file sao lưu cũ để xóa.
 • Delete APNs: Xóa tất cả các APN trên điện thoại để thực hiện một bản khôi phục.

Lựa chọn ở Menu:

 • Help: Thông tin hỗ trợ về ứng dụng.
 • Send by Email: Cho phép bạn gửi file sao lưu qua email.
 • Donate: Nếu bạn muốn quyên góp tiền cho ứng dụng qua PayPal.
 • Enable Logging: Với mục đích giải quyết lỗi, ghi lại bất kì lỗi nào.

Phiên bản mới có:

 • Cho phép cài đặt trên thẻ SD
 • Thêm thanh Progress
 • Thêm nút Cancel.
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.