App Name Editor For Android

Tải về
  • Đánh giá:
    2,7 ★ 10 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 168 KB
  • Lượt xem: 1.828
  • Lượt tải: 1.814
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 and up
Giới thiệu

Ứng dụng App Name Editor là giải pháp tốt nhất để thay đổi tên ứng dụng trong màn hình chính của bạn.

Nhấp vào ứng dụng trong AppNameEditor để chỉnh sửa tên ứng dụng và tạo shortcut trong màn hình chính, sau đó bạn sẽ thấy tên của ứng dụng thay đổi.

App Name Editor For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về