Appnimi PDF Password Recovery

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,8 MB
  • Lượt xem: 828
  • Lượt tải: 827
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/7, java
Giới thiệu

Appnimi PDF Password Recovery là một phần mềm giúp bạn lấy lại mật khẩu để bảo vệ tài liệu PDF, nó còn có khả năng khôi phục mật khẩu PDF phức tạp nhất.

Appnimi PDF Password Recovery sử dụng, nhỏ gọn, không cần phần mềm Adobe Acrobat. Nó hỗ trợ tất cả Windows.

Appnimi PDF Password Recovery sử dụng thuật toán Brute-Force để khôi phục mật khẩu.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.