AppShelf for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,4 MB
  • Lượt xem: 299
  • Lượt tải: 296
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Giới thiệu

Bạn đã mua ứng dụng từ mấy tháng trước hoặc thậm chí vài năm trước và giờ đây vẫn chưa có ý kiến gì về số serial? Bạn phải tìm kiếm thông tin đăng ký cho một phần mềm mà bạn đã mua vào năm ngoái? Bạn đang tìm kiếm hóa đơn hoặc file license cho một phần mềm đã đăng ký? Hoặc bạn chỉ muốn “bó lại” những thông tin liên quan về một phần mềm bạn đã mua trực tuyến? AppShelf chính xác là phần mềm bạn cần.

Phiên bản mới này có:

Các folder thông minh giờ đây đã được gắns vào một folder Spotlight để phân loại chức năng của các folder thông minh.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.