Atrise ToTXT

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 652 KB
  • Lượt xem: 284
  • Lượt tải: 265
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/XPX64/Vista64
Giới thiệu

Atrise ToTXT là một thiết kế đơn giản và rất dễ sử dụng nhằm hỗ trợ việc chuyển đổi hàng loạt tài liệu Microsoft Office, Adobe PDF và các định dạng tập tin khác như:

- Tài liệu Microsoft Office: *. Doc, *. Xls, *. Ppt.

- Tài liệu HTML: * .Html.

- Tài liệu Adobe PDF: *. Pdf .

Atrise ToTXT

Dưới đây là một số tính năng chính của "Atrise ToTXT":

- Chuyển đổi hàng loạt các định dạng tài liệu Microsoft Office, Adobe PDF và các định dạng tập tin khác.

- Hỗ trợ kéo và thả tập tin, lựa chọn tập tin, thư mục.

- Có thể chuyển đổi nhiều file hoặc thư mục.

- Hỗ trợ dòng lệnh.

- Chuyển đổi Multithreading nhanh. Tối ưu hóa cho các chip lõi kép.

Yêu cầu:

- 4 MB HDD trống.

Tuyết Mai (Theo Atrise)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: