AutoRun Design Specialty

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 7 MB
  • Lượt xem: 2.335
  • Lượt tải: 2.329
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu

AutoRun Design Specialty là một công cụ mạnh mẽ cho việc tạo giao diện autorun (tự chạy) chuyên nghiệp cho CD/DVD của bạn. Đây là cách dễ dàng nhất để tạo, sửa giao diện autorun và tạo file autorun cho CD/DVD trong môi trường WYSIWUG (What You See Is What You Get), chỉ cần click, trỏ, định vị trí và test. Tất cả đều rất trực quan, nhanh và đơn giản.

Theo tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.