Backup2Sim for Android

Tải về

3 (1) GeoLinx LLC Tính phí 316 Dung lượng: 156 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

Backup2Sim cho phép bạn sao lưu liên lạc sang thẻ SIM, thực sự tiện ích khi chuyển sang điện thoại mới. Phiên bản v2.7.6 đã được cập nhật để hỗ trợ android 2.1, 2.2

Backup2Sim for Android

Backup2Sim là ứng dụng có thể:

  • Cho phép bạn dọn dẹp SIM
  • Sao lưu các liên lạc từ tài khoản Google về thẻ SIM
  • Sao lưu liên lạc từ một file CVS có trên thẻ SD của thẻ di động sang thẻ SIM.
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 156 KB
  • Lượt xem: 325
  • Lượt tải: 316
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về
Link Download chính thức: