Bảng điểm Template Bảng điểm

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 72 KB
  • Lượt tải: 985
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Bảng điểm - Template Bảng điểm

Giáo viên cần chỉ đơn giản là thêm tên sinh viên, bài tập và điểm số để bắt đầu theo dõi. Excel sẽ tính toán tổng số điểm, tỷ lệ phần trăm cho bạn. Mẫu này có chứa macro, xác nhận bởi Microsoft. Để cho các mẫu hoạt động hoàn toàn, kích Enable Macros khi được tải về.

Bảng điểm

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về