Báo cáo bán hàng hàng ngày Template Báo cáo bán hàng hàng ngày

Tải về
  • Đánh giá:
    2 7 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 53 Byte
  • Lượt tải: 15.843
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Báo cáo bán hàng hàng ngày - Template Báo cáo bán hàng hàng ngày

Theo dõi doanh số bán hàng hàng ngày và hàng tồn kho của bạn bằng mẫu thú vị này. Hãy nhập các giao dịch cụ thể vào tab Dữ liệu Bán hàng rồi lật sang tab Báo cáo Bán hàng để xem tổng doanh số của mỗi mục.

Báo cáo bán hàng hàng ngày

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Ứng dụng liên quan và thay thế