Snakes Classic For BlackBerry

Tải về
  • Đánh giá:
    3 9 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 133 MB
  • Lượt xem: 847
  • Lượt tải: 564
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Blackberry 4.6.0 or higher
Giới thiệu

Snakes Classic For BlackBerry

Snakes Classic là trò chơi rắn cổ điển với 3 lựa chọn tốc độ. Bạn di chuyển để ăn các khối, chú ý không được để chạm vào thân rắn. Phát triển cho rắn càng dài thì điểm số của bạn càng cao.

Trò chơi này đi kèm với Trackpad hoặc Trackball cũng như kiểm soát bàn phím. Hỗ trợ tất cả các thiết bị màn hình cảm ứng.

Snakes Classic For BlackBerry

Tuyết Mai (Theo Appworld Blackberry)

Liên kết tải về