Sudoku for Blackberry

Tải về
  • Đánh giá:
    3 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 347 KB
  • Lượt xem: 1.411
  • Lượt tải: 1.614
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Blackberry 4.2.0 or higher
Giới thiệu

Sudoku for Blackberry

Sudoku for Blackberry là một game trí tuệ được rất nhiều người yêu thích. Nhiệm vụ của bạn là phải điền số từ 1 đến 9 vào các ô mà vẫn đảm bảo rằng không trùng lặp số theo hàng ngang, hàng dọc cũng như nhóm 9 ô.

Có 3 mức độ chơi là:

+ Eassy

+ Normal

+ Hard

Sudoku for Blackberry

Tuyết Mai (Theo Appworld Blackberry)

Liên kết tải về