Bộ font VNI - TCVN3 - Unicode Bộ chữ hỗ trợ Tiếng Việt

Tải về
  • Đánh giá:
    4 93 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 24,2 MB
  • Lượt xem: 350.014
  • Lượt tải: 338.625
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows
Giới thiệu

Bộ font VNI - TCVN3 - Unicode - Bộ chữ hỗ trợ Tiếng Việt

Download.com.vn tập hợp 3 bộ sưu tập font lớn nhất mà người Việt thường dùng là VNI, TCVN3 và Unicode chỉ trong 1 lần download. Với bộ font này, dù máy tính bạn có đang được hỗ trợ bằng công cụ gõ tiếng Việt nào thì vẫn có thể sử dụng được.