Bonkey 1.0.0 for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 16,7 MB
  • Lượt xem: 404
  • Lượt tải: 400
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X
Giới thiệu

Bonkey có rất nhiều tính năng làm cho việc sao lưu các tập tin của bạn nhẹ nhàng. Bạn có thể tổ chức các cửa sổ để bạn nhìn thấy ổ đĩa cục bộ, ổ dự phòng của bạn, cửa sổ tiến trình, và nhật ký kiểm soát, đó là một tính năng tuyệt vời.

Bonkey cung cấp các loại vị trí khác nhau để gửi tập tin của bạn. Bao gồm FTP để gởi tập tin lên trang web riêng của bạn; cơ sở dữ liệu SQL Server; và lưu trữ trực tuyến trên Amazon S3. Bạn có thể mã hóa các file của bạn trong quá trình chuyển tập tin, điều này tiện lợi nếu muốn thông tin được bảo vệ liên tục. Nếu bạn không tạo một khoá mật mã, Bonkey sẽ tạo cho bạn.

Bạn có thể đồng bộ hóa sao lưu bằng cách sắp xếp các tập tin của bạn vào trong các nhóm theo cách mà bạn muốn sao lưu. Điều này phụ thuộc vào các mục sau đây: Thời gian khoảng bạn muốn sao lưu nhóm của bạn đồng bộ hóa; địa điểm mục tiêu; loại sao lưu (ví dụ như sao lưu các tập tin hoàn chỉnh hoặc chỉ sửa đổi). Việc đồng bộ hóa cũng có sự kiểm soát riêng của nó.

Một nhật ký kiểm soát cung cấp cách để bạn có thể theo dõi nếu các tập tin của bạn đang được sao lưu chính xác. Nếu có bất kỳ lỗi nào, nó được mã hoá màu đỏ, do đó bạn có thể nhanh chóng nhìn thấy chúng và đọc những gì gây ra nó. Có một lựa chọn hoặc ghi đè hoặc thêm các nhật ký kiểm soát. Bạn có thể gửi các nhật ký kiểm soát vào một tập tin hoặc email của bạn. Nếu bạn quyết định chọn email, bạn có thể chọn gởi tất cả hay chỉ những điểm có lỗi.

Bonkey là một ứng dụng sao lưu tuyệt vời với nhiều tính năng giúp bạn chăm sóc những tập tin của mình.

Theo TTCN

Liên kết tải về

Link Download chính thức: