Bookmark Tree Manager For Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 93 KB
  • Lượt xem: 284
  • Lượt tải: 277
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 - 2.3.3
Giới thiệu

Bookmark Tree Manager cho phép bạn di chuyển, sắp xếp bookmark vào các thư mục trong trình duyệt của bạn. Ứng dụng này chỉ làm việc với trình duyệt mặc định (WebKit). Không hỗ trợ Firefox, Dolphin, Opera.

Bookmark Tree Manager For Android

Cách sử dụng:

• Short-click để mở rộng hoặc thu hẹp thư mục và mở link.

• Long-click để chỉnh sửa các liên kết và xác định cấu trúc thư mục.

Các tính năng:

• Tích hợp sao lưu và khôi phục bookmark, bao gồm sao lưu dự phòng tự động.

• Sắp xếp bookmark trong trình duyệt từ A-Z (Prefs tab2)

• Tạo shortcut cho bookmark trên màn hình chính bằng cách sử dụng "favicon".

• Quảng cáo miễn phí và mã nguồn mở.

Tuyết Mai

Liên kết tải về