Calendar in Status bar for Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 642 KB
  • Lượt xem: 275
  • Lượt tải: 260
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Giới thiệu

Ứng dụng này sẽ hiển thị ngày tháng trên thanh hiện trạng. Với việc sử dụng Calendar in Status bar, bạn sẽ thấy ngày ở thanh hiện trạng và chạy ứng dụng yêu thích từ khu vực thông báo.

Calendar in Status bar for Android

** Dùng thử trong vòng 8 ngày.

** Nếu ứng dụng không hoạt động sau khi cập nhật, hãy thử khởi động lại điện thoại.

Đây là ứng dụng trả phí, nhưng bạn có thể thử phiên bản dùng thử trong vòng 8 ngày. Dùng thử và nếu thấy thích ứng dụng thì bạn có thể mua phần mềm này.

Lamle

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.