Call blocking Penguin For Android Chặn cuộc gọi miễn phí

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,4 MB
  • Lượt xem: 910
  • Lượt tải: 894
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 and up
Giới thiệu

Call blocking Penguin là công cụ chặn tất cả thư rác, tin nhắn SMS và cuộc gọi rất dễ dàng và hiệu quả.

Có 4 chế độ:

- Chế độ Reject All:

Từ chối tất cả các cuộc gọi và tin nhắn SMS.

- Chế độ Black List:

Từ chối tất cả các cuộc gọi và tin nhắn SMS từ danh sách đen mà bạn thiết lập.

- Chế độ White List:

Chấp nhận cuộc gọi và tin nhắn SMS từ danh sách trắng mà bạn thiết lập.

- Chế độ White List & Contacts:

Chấp nhận cuộc gọi và tin nhắn SMS từ các địa chỉ liên lạc trong danh sách trắng và danh bạ.

Call blocking Penguin For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về