Cambridge Advanced Learner's Windows 3.1

Tải về
 • Đánh giá:
  4 21 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 14,2 MB
 • Lượt xem: 15.783
 • Lượt tải: 8.746
 • Ngày cập nhật:
 • Hạn định: 29 ngày
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista
Giới thiệu

Cambridge Advanced Learner's Windows 3.1

Một bản cập nhật đầy đủ của Cambridge Advanced Learner's Dictionary, với những từ vựng mới nhất (ví dụ sex up, speed-dating, whiteboard), với những box 'mini-collocation', và cung cấp tần số xuất hiện để làm nổi bật những từ quan trọng cho việc học...