Camtech Checksums

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 378
  • Lượt tải: 371
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/NT
Giới thiệu

Tiện ích miễn phí Camtech Checksums cho phép người dùng thẩm định tính toàn vẹn của các file. Kiểm tra tổng checksum là một giá trị được tính toán để cho phép bạn kiểm tra sự hợp lệ của file. Tất cả các file đều có một tổng checksum duy nhất và vì vậy nếu bạn thay đổi thậm chí chỉ cần một byte nào đó trong một file và sau đó chạy nó thông qua chương trình lần nữa, kết quả thu được sẽ khác nhau. Cách thức này được sử dụng như một cách để thẩm định xem một file nào đó đã bị thay đổi hay chưa.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.