Capacitor Lab for Mac

Tải về
3 (1) University of Colorado Miễn phí 664 Dung lượng: 1,2 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X, Java 1.5 hoặc mới hơn

Capacitor Lab là một phần mềm miễn phí và dễ sử dụng, giúp bạn hình dung và tìm hiểu một tụ điện cũng như cách sử dụng nó.

Capacitor Lab cung cấp một phiên bản điện môi để bạn có thể xem và so sánh sự khác biệt của tụ điện. Capacitor Lab được viết bằng các ngôn ngữ lập trình Java chính vì thế để sử dụng phần mềm này máy ban phải cài đặt Java.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 667
  • Lượt tải: 664
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X, Java 1.5 hoặc mới hơn
Liên kết tải về

Link Download chính thức: