Caynax Task Manager For Android Ứng dụng quản lý tiến trình

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 303 KB
  • Lượt xem: 414
  • Lượt tải: 406
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 and up
Giới thiệu

Caynax Task Manager là công cụ quản lý các ứng dụng đang chạy rất nhanh chóng và dễ dàng.

Ứng dụng bao gồm:

- Danh sách của tất cả các ứng dụng đang chạy (tiến trình).

- Phân loại, lọc và tìm kiếm danh sách các ứng dụng.

- Thông tin về việc sử dụng bố nhớ và CPU cho toàn hệ thống.

- Rất nhiều thông tin hữu ích về các ứng dụng được chọn.

- Tắt, gỡ bỏ cài đặt hoặc khởi chạy ứng dụng.

- Đăng nhập ứng dụng (Logcat).

Caynax Task Manager For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về