ChromeMarks Lite for Android

Tải về
3,5 (4) Howardb Miễn phí 640 Dung lượng: 794 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

Truy cập Chrome Bookmarks từ thiết bị của bạn với ứng dụng ChromeMarks Lite. Đây là ứng dụng Android duy nhất có thể giúp bạn truy cập tới tất cả các bookmarks trên trình duyệt Google Chrome. Bookmark và folder sẽ được đồng bộ với ứng dụng này trên điện thoại và được giữ đồng bộ với trình duyệt.

ChromeMarks Lite for Android

- Những thay đổi ở trình duyệt Chrome sẽ xuất hiện trên ứng dụng này sau vài giây.

- Truy cập Chrome bookmarks nhanh chóng bằng ứng dụng này hoặc nhấn vào nút search

- Tìm kiếm Chrome bookmarks và các folder từ ứng dụng này hoặc qua Google Search Widget.

- Quá trình đồng bộ tự động cho phép bạn mở bookmark và folder khi ngoại tuyến

- Giao tiếp với Google theo cách giống với Chrome thực hiện – không yêu cầu thêm tiện ích mở rộng, ứng dụng bên thứ 3 và không yêu cầu truy cập vào Google Docs.

Lamle

3,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 794 KB
  • Lượt xem: 639
  • Lượt tải: 640
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về