Classic Menu for Office Standard 2010 and 2013 (32 bit) 5.85

Tải về
3 (1) Addintools Dùng thử 1.213 Dung lượng: 7,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8

Nếu bạn đã dành rất nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Office Standard 2010 and 2013, hoặc bị thất vọng bởi phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon, Classic Menu for Office Standard 2010 and 2013 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên.

Classic Menu for Office Standard 2010 and 2013 là gói phần mềm được phát triển cho Microsoft Office Standard và các Menu cũ của Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher 2010.

Một số tính năng chính:

 • Dễ dàng triển khai các menu và thanh công cụ cũ trong Classic Menu Manager;.
 • Dễ dàng hiển thị hoặc ẩn Classic Menu và thanh công cụ trong Microsoft Office Standard 2010 and 2013;
 • Các trình đơn cũ có thể ở bên phải của thanh Ribbon, hoặc giữa "File" và "Home" tab trong Ribbon;
 • Các giao diện Microsoft Office Standard 2003 có thể được đặt cùng với các Ribbon của Microsoft Office Standard 2010 and 2013.
 • Dễ dàng hiển thị hoặc ẩn "menu" tab trong Ribbon;
 • Nhanh chóng tìm và thực hiện lệnh mà bạn muốn.
 • Nhanh chóng cài đặt và gỡ bỏ cài đặt;
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 5.85
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 7,8 MB
 • Lượt xem: 1.266
 • Lượt tải: 1.213
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8