Cloud Drive Network Accelerator (32-bit)

Tải về
3 (1) Bruce Street Pty Miễn phí 517 Dung lượng: 1,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT

Cloud Drive Network Accelerator giúp nâng cấp khả năng hoạt động và tính sẵn sàng các dữ liệu của bạn. Chương trình này cung cấp một đám mây cá nhân khu vực, có liên kết tới nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây. Chương trình này cho phép bạn truy cập dữ liệu của mình ngay cả khi kết nối mạng của bạn bị mất. Ngoài ra, bạn có thể cài chương trình này ở bất kì máy tính nào, tại nhà hay ở công ty.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 524
  • Lượt tải: 517
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT