Connected Field

Tải về
3,7 (3) Infowise Dùng thử 651 Dung lượng: 344,1 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT

Connected Field cho phép tạo các cột tra cứu được lọc theo giá trị đã được chọn trong trường tra cứu cha. Các cột có thể được móc xích với nhau để tạo ra một cấu trúc cột phân tầng. Bạn có thể tạo các kết nối giữa các trường với nhau,tiện ích có sự hỗ trợ cho các kiểu nội dung và các cột site. Ngoài ra bạn còn có thể tạo nhiều lựa chọn cho các kết nối multi-choice.

3,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 344,1 KB
  • Lượt xem: 667
  • Lượt tải: 651
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức: