Content Management System (CMS) 1.0

Tải về
  • Đánh giá:
    2 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 118 KB
  • Lượt xem: 3.098
  • Lượt tải: 2.535
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows NT/95/98/Me/2000/XP
Giới thiệu

Content Management System (CMS) 1.0

Content Management System (CMS) là một hệ thống phần mềm được dùng để quản lý nội dung. Nội dung này bao gồm các tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, tài liệu điện tử và các nội dung trang web. Ý tưởng của hệ thống là làm cho các dữ liệu có thể tự động hiển thị theo khung mẫu cho trước bằng cách sắp xếp các nội dung có trình tự vào cơ sở dữ liệu và sau đó khung mẫu sẽ tự động truy cập vào cơ sở dữ liệu để lấy thông tin ra hiển thị. Hệ thống cho phép việc chia sẻ thông tin dễ dàng. Hệ thống có khả năng tổ chức, điều khiển, và phối hợp trình bày một lượng lớn các tài liệu và nội dung khác nhau.

Một ứng dụng quan trọng là quản lý nội dung website, dùng để lưu trữ, điều khiển và đăng tải các tài liệu như là các bài báo, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn mua bán, du lịch, và các giới thiệu sản phẩm, nhật ký và trao đổi diễn đàn điện tử.

Đặc điểm:

- Nhập liệu và tạo các tài liệu điện tử và dữ liệu đa phương tiện.

- Định danh người sử dụng và quản lý vai trò nội dung của họ.

- Có khả năng gán vai trò và trách nhiệm cho nhiều loại nội dung khác nha.

- Có khả năng định nghĩa các tác vụ chu trình nội dung, giúp người quản lý có thể được thông báo các thay đổi trong nội dung.

- Có khả năng theo vết và quản lý các phiên bản của nội dung.

- Có khả năng đăng bài nội dung và hỗ trợ truy cập nội dung, kết hợp với việc hỗ trợ tìm kiếm và rút trích thông tin.

 

Tổng hợp