Conversion Tool

Truy cập
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 731
  • Lượt tải: 724
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Giới thiệu

Conversion Tool là một công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường trực tuyến cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ đơn vị đo lường cho bất kỳ đơn vị khác cùng hệ thống đo lường. Giao diện sử dụng của dịch vụ này được thiết kế rất sáng tạo, dựa trên hình ảnh chiếc đồng hồ đo lường. Dịch vụ chỉ hỗ trợ chuyển đổi ba hệ thống đo lường: Length- độ dài, Temperature- nhiệt độ và Weight- khối lượng. Để sử dụng, bạn bấm vào chiếc kim để xoay về hệ thống đo lường cần dùng.

Theo XHTT

Liên kết tải về