Cookie Crumble

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 695 MB
  • Lượt xem: 1.764
  • Lượt tải: 1.758
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP
Giới thiệu

Nếu bạn mệt mỏi với chuyện xóa bỏ hết mọi sao lưu đăng nhập (cookie) trong khi chỉ muốn xóa một vài cái cookie không cần thiết của 1 trang web nào đó, thì trình Cookie Crumble đúng là chương trình thích hợp mà bạn đang tìm đấy. Xóa bỏ các cookie theo tên miền hay thậm chí chỉ là 1 phần của tên miền. Thí dụ, gõ thử dòng có nội dung "yahoo" và nhấn vào nút "Delete Cookies" để xóa sạch các cookie khỏi đường dẫn www.yahoo.com, đăng nhập vào login.yahoo.com, và tất cả các trang khác mà có thể chứa các từ như là "yahoo". Tính năng này rất là hữu dụng giả dụ một địa chỉ web hay một diễn đàng mạng đã cấm bạn hay đang giám sát trạng thái hoạt động trên mạng của bạn bằng 1 cookie dò tìm. Phần mềm dọn sạch cookie mạnh mẽ này cũng quét sạch tất cả các cookie khỏi trình duyệt Internet Explorer và trình duyệt Mozilla FireFox. Xóa triệt để mọi các cookie theo dõi, cho phép bạn làm việc thoải mái khi truy cập nhiều địa chỉ, và "tái lập" trạng thái địa chỉ web của bạn dùng trình Cookie Crumble. Bằng cách xóa bỏ hết các cookie muốn loại bỏ khỏi máy tính, chương trình Cookie Crumble cung cấp cho bạn phương pháp tự bảo vệ mạnh mẽ sự trực tuyến riêng tư của bạn.

Theo softvnn

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.