CryptoExpert Express 2.1

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 589
  • Lượt tải: 585
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Me/NT/95/98/2000/XP/2003
Giới thiệu

CryptoExpert Express sử dụng thuật toán mã hoá AES để bạn có thể khoá mã các file quan trọng, với các file đã được mã hoá. Với những virus kiểu spyware, aware, backdoor v.v... thì bạn cũng có thể nên đề phòng một ngày nào đó những file dữ liệu hay hình ảnh cá nhân bị đánh cắp. Sử dụng CryptoExpert Express là một giải pháp hiệu quả nhất để mã hoá dữ liệu. Khi dữ liệu bị đánh cắp, khả năng có thể mở khoá các dữ liệu bị đánh cắp sẽ là rất khó. Với phần mềm này, file dữ liệu bạn cần mã hoá có thể lên tới 10GB.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.