Top ứng dụng tải nhiều nhất

Easy Word Recovery Easy Word Recovery 2.0 Phục hồi file word bị lỗi

Easy Word Recovery
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.013

MiniTool Power Data Recovery MiniTool Power Data Recovery 7.5 Khôi phục dữ liệu

MiniTool Power Data Recovery
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.852

iCare Format Recovery iCare Format Recovery 6.0 Khôi phục dữ liệu từ thiết bị đã format

iCare Format Recovery
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.744

Partition Table Doctor Partition Table Doctor 3.5 Phân vùng ổ cứng

Partition Table Doctor
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.562

GetDataBack Simple GetDataBack Simple 3.13 Công cụ khôi phục dữ liệu

GetDataBack Simple
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.493

Eassos Recovery Free Eassos Recovery Free 4.2 Phần mềm phục hồi dữ liệu miễn phí

Eassos Recovery Free
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.333

DiskGetor Data Recovery DiskGetor Data Recovery 3.38 Phần mềm khôi phục dữ liệu

DiskGetor Data Recovery
 • Phát hành: Dnssoft
 • DiskGetor Data Recovery là phần mềm khôi phục dữ liệu rất mạnh mẽ, có thể khôi phục lại dữ liệu đã bị xóa, dữ liệu bị mất, bị hỏng, dữ liệu đã bị format.
 • windows Version: 3.38
 • Dung lượng: 3,8 MB
 • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: DiskGetor Data Recovery Restore Data Unerase Data Recovery Restore
 • Đánh giá: 56
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 103.591

Wondershare Data Recovery Wondershare Data Recovery 6.1 Phần mềm khôi phục dữ liệu bị mất

Wondershare Data Recovery
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.529

Active@ UNERASER Active@ UNERASER 9.0 Khôi phục file và folder dữ liệu miễn phí

Active@ UNERASER
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.988

Windows Phone Recovery Tool Windows Phone Recovery Tool 3.11 Khôi phục phiên bản Windows cũ hơn cho điện thoại

Windows Phone Recovery Tool
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.860
Có tất cả 809 phần mềm.