Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Đề 1 Đề kiểm tra môn Toán

Tải về
  • Đánh giá:
    2 34 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 183 KB
  • Lượt tải: 1.565
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Đề 1 - Đề kiểm tra môn Toán

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở mỗi ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 2a và 2b.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về