Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 7) Đề kiểm tra môn Sử

Tải về
  • Đánh giá:
    2 7 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 141 KB
  • Lượt tải: 198
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 7) - Đề kiểm tra môn Sử

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (1đ).

1. Tối 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc:
A. Tuyên ngôn độc lập
B. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.
C. Chỉ thị “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
D. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.

2. Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam là:
A. Đội du kích Bắc Sơn.
B. Đội du kích Ba Tơ
C. Đội du kích Võ Nhai
D. Đội du kích Đình Bảng

3. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại:
A. Hương Cảng ( Trung Quốc)
B. Ma Cao ( Trung Quốc)
C. Pắc Bó (Cao Bằng)
D. Chiêm Hóa¸ (Tuyên Quang)

4. Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1954- 1956), đã thực hiện triệt để khẩu hiệu:
A. “Tấc đất, tấc vàng”
B. “Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”
C. “Người cày có ruộng”
D. “Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày”

Câu 2: Nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B cho thích hợp (1đ):

Câu 3: Điền tiếp thời gian hoặc sự kiện vào bảng sau cho đúng: (1đ)

II. Tự luận (7điểm).

Câu 4: Trình bày diễn biến và kế quả của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. (2đ)

Câu 5: Diễn biến và ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. (2đ)

Câu 6: Trình bày nội dung cơ bản của Hiệp định Pari năm 1973. (3đ)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về