Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 9 - Sở GD và ĐT Đà Nẵng Đề kiểm tra lớp 9

Tải về
  • Đánh giá:
    3 27 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 514 KB
  • Lượt tải: 10.778
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 9 - Sở GD và ĐT Đà Nẵng - Đề kiểm tra lớp 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Đề thi chính thức)
KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2010 - 2011
Môn: TOÁN - LỚP: 9


Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (2,0 điểm)
Cho hàm số có đồ thị (P).
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.
b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng d có phương trình y = x + 4.

Bài 2 (2,5 điểm)
Cho phương trình x2 - 2mx +2m - 2 = 0    (1), (m là tham số).
a) Giải phương trình (1) khi m = 1.
b) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm x1, x2. Với các giá trị nào của tham số m thì x12 + x22 = 12.
c) Với x1, x2 là hai nghiệm phương trình (1), tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

Bài 3 (2,0 điểm)
a) Giải phương trình 
b) Giải phương trình 

Bài 4 (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC có góc ACB tù, H là chân đường cao vẽ từ A. Đường tròn đường kính BH cắt AB tại điểm thứ hai là D. Đường tròn đường kính CH cắt AC tại điểm thứ hai là E.
a) Chứng minh tứ giác ADEH là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh góc EBH = góc EDC.
c) Cho BH =  , CH = a, góc ABC = 450 . Tính diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi cung EC và hai bán kính đi qua E và C của đường tròn đường kính CH.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết