DesktopMirror for Outlook and Lotus Notes

Tải về
3 (1) LivePIM Software Dùng thử 255 Dung lượng: 986 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/2008/Vista64/7/7x64

DesktopMirror for Outlook and Lotus Notes là một ứng dụng chuyên nghiệp, được thiết kế để đồng bộ hóa lịch và danh bạ giữa Lotus Notes và Outlook.

Hầu hết các điện thoại di động ngày nay hỗ trợ đồng bộ hóa với Microsoft Outlook, như vậy bằng cách đồng bộ hóa Outlook và Lotus Notes, bạn cũng có thể đồng bộ hóa Lotus Notes cho điện thoại di động của bạn.

DesktopMirror for Outlook and Lotus Notes là một giải pháp đơn giản và dễ sử dụng để đồng bộ Lotus Notes và Outlook, bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu trong một chiều hoặc hai chiều. DesktopMirror sẽ không xoá thông tin trong quá trình đồng bộ hóa vì vậy dữ liệu của bạn sẽ được an toàn.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 986 KB
  • Lượt xem: 264
  • Lượt tải: 255
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/2008/Vista64/7/7x64
Liên kết tải về