Dial-a-fix 0.60

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 320 KB
  • Lượt xem: 5.954
  • Lượt tải: 5.946
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003
Giới thiệu

Dial-a-fix là công cụ khá hữu ích cho Windows, cung cấp các tính năng cập nhật bản vá lỗi cũng như tự sửa chữa các lỗi thường gặp của Registry, Windows Installer, ngăn chặn các dịch vụ không cần thiết để tiết kiệm bộ nhớ cho hệ thống…

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.