DiffDir 1.0

Tải về
3 (1) Morillon A Miễn phí 481 Dung lượng: 657 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / 7

Ứng dụng này sẽ giúp bạn nhanh chóng so sánh và đồng bộ hóa nội dung của hai thư mục...

DiffDir cho phép bạn so sánh nội dung của hai thư mục và nhận biết sự khác nhau một cách nhanh chóng. Thư mục đầu tiên được coi là tham chiếu và thứ hai là để so sánh. Chương trình cũng cho phép bạn đồng bộ hóa thư mục để so sánh với nội dung của thư mục tham chiếu. DiffDir sẽ sao chép chỉ những tập tin có sự khác biệt trong thư mục để so sánh, và cho phép bạn hình dung sự khác biệt nội dung cho các tập tin "Text". DiffDir cũng cho thấy số lượng dòng và các dòng được sửa đổi.

(theo Softpedia)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 657 KB
  • Lượt xem: 491
  • Lượt tải: 481
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / 7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: