180 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2 Các dạng Toán cơ bản và nâng cao lớp 2

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 13 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 772,2 KB
  • Lượt xem: 55.374
  • Lượt tải: 20.643
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh tài liệu tổng hợp các dạng Toán cơ bản và nâng cao. Tài liệu gồm 180 bài Toán và 5 đề thi với các dạng Toán khách nhau nhằm giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho năm học mới cũng như các kỳ thi.

180 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2

180 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2

Bài 3: Viết các số: 236; 880 ; 408 thành các tổng của các trăm, các chục và các đơn vị:

………………………..…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………

Bài 4: Viết các số gồm:

a) 6 chục và 7 đơn vị: ……………………………………………………………………..

b) 4 trăm 8 chục và 0 đơn vị: ……………………………………………………………..

Bài 5: Viết tất cả các số có hai chữ số mà:

a) Chữ số hàng đơn vị là 8: …………………………….……………………………….

b) Chữ số hàng chục là 8: ………………………..……………………………………..

c) Chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau: …………….………………….

Bài 6: Viết số thích hợp theo đường mũi tên

180 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2

Bài 7:

a) Lấy các chữ số 4, 8 làm chữ số hàng chục, các chữ số 3, 5, 7 làm chữ số hàng đơn vị, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số?....... Hãy viết tất cả các số có hai chữ số đó:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

b) Cũng hỏi như câu a) với số có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm là 2: …………........................

…………………………………………………………………………….............................................

Bài 8: Từ ba chữ số 2, 4, 6 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Có bao nhiêu số như vậy?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Bài 9: Từ bốn chữ số 0, 1, 2, 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau:

……………………………………………………………………………………………........................

Bài 10: Từ ba chữ số 3, 5, 7 em hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau:

…………………………………………………………………………………………............................

Bài 11:

a) Có bao nhiêu số có một chữ số: ……………………………………………...............................

b) Có bao nhiêu số có hai chữ số : ……………………………………………………….................

c) Từ 26 đến 167 có bao nhiêu số có hai chữ số? ………………………………………...............

d) Có bao nhiêu số có ba chữ số? ………………………………………………………..................

Bài 12: Cho số 45, số đó thay đổi như thế nào nếu:

a) Xoá bỏ chữ số 5: …………………………………………………………………….......................

b) Xoá bỏ chữ số 4: …………………………………………………………………….......................

Bài 13: Cho số a có hai chữ số:

a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 2 thì số a tăng thêm bao nhiêu?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a thay đổi thế nào? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Bài 14: Cho số 406:

a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi 2 (hay thêm 2) thì số đó giảm đi (hay tăng thêm) bao nhiêu đơn vị? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

b) Số đó thay đổi như thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 6 cho nhau? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Bài 15: a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị kém nhau 5 thì hai số đó hơn, kém nhau bao nhiêu?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

b) Hai số có hai chữ số có chung chữ số hàng đơn vị mà có chữ số hàng chục hơn, kém nhau 5 thì hai số đó hơn, kém nhau bao nhiêu? 

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp