1971 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số Bộ câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 8,9 MB
  • Lượt xem: 33
  • Lượt tải: 08
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Dưới đây Download.com.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 tài liệu 1971 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số.

Tài liệu gồm 272 trang tổng hợp 1971 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số mức độ cơ bản trong các đề thi thử THPT Quốc gia. Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp thầy cô giáo có thêm nhiều tư liệu ra đề thi cũng như ôn luyện cho các em. Đồng thời giúp các em học sinh luyện và nâng cao kỹ năng giải toán. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

1971 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số

Câu 1. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Hàm số
32
34yx x

đạt cực tiểu tại
điểm:
A.
0
x
B.
2x
C.
4x
D.
0
x
2
x
Câu 2. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Đồ thị hàm số
2
3
2
x
y
xx

có bao nhiêu
đường tiệm cận đứng:
A.
0
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 3. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Giả sử tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
2 6 18 1yx x x
song song với đường thẳng
dạng
.y ax b
Khi đó tổng của
ab
là:
A.
15
B.
27
C.
12
D.
11
Câu 4. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Tìm GTLN GTNN của hàm số
54 3
551yx x x

trên
1; 2 ?



A.
1;2 1;2
min 10, max 2
xx
yy
 

 
 

B.
1;2 1;2
min 2, max 10
xx
yy
 

 
 

C.
1;2 1;2
min 10, max 2
xx
yy
 

 
 
 
D.
1;2 1;2
min 7, max 1
xx
yy
 

 
 

Câu 5. (THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội – 2017) Hàm số
32
34yx x
đồng biến trên:
A.
0; 2
B.
( ; 0)
(2; )

C.
( ;2)
D.
(0; )

Câu 6. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Số điểm cực trị của đồ thị hàm số
1
2
x
y
x
là:
A.
0
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 7. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Cho hàm số
()y fx
bảng biến thiên như
sau. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên
( ;2).
B. Hàm số đạt cực đại tại
3.
x
C.
( ) 0, .fx x 
D. Hàm số đồng biến trên
0; 3
.
Câu 8. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Gọi giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số
42
21yx x

trên đoạn
1; 2



lần lượt là
M
m
. Khi đó, giá trị của
.Mm
là:
A.
2
B.
46
C.
23
D. Một số lớn hơn
46
Câu 9. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Cho hàm số
()y fx
đồ thị như hình vẽ.
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
max ( ) 3
x
fx
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( ; 3).
C. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng
2
.
x
−∞
2
0
2
+∞
y
0
+
0
0
+
y
+∞
0
3
0
+∞
D.
0;4
min ( ) 1.
x
fx




Câu 10. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Giá trị lớn nhất của hàm số
2
68
()
1
x
fx
x
trên tập xác định của nó là:
A.
15
B.
27
C.
12
D.
11
Câu 11. (THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội – 2017) Số tiệm cận của đồ thị hàm số
1
2
x
y
x
là:
A.
0
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 12. (THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội – 2017) Hàm số
42
23yxx

nghịch biến trên:
A.
( ; 0)
B.
( ; 1)
0; 1
C. Tập số thực
D.
(0; )

Câu 13. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Cho hàm số
5
.
2
y
x
Khẳng định nào ới
đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
\ {2}
B. Hàm số nghịch biến trên
( 2; ) 
C. Hàm số nghịch biến trên
( ;2)
(2; )

D. Hàm số nghịch biến trên
Câu 14. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
có bao nhiêu
đường tiệm cận ngang:
A.
0
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 15. (THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội 2017) Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị
hàm số nào dưới đây nằm trên đường thẳng
( ): ?
dy x
A.
21
3
x
y
x
B.
4
1
x
y
x
C.
21
2
x
y
x
D.
1
3
y
x
Câu 16. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Cho hàm số
()
y fx
bảng biến thiên như
sau. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. m số có tiệm cận đứng là
1.y
B. Hàm số không có cực trị.
C. Hàm số có tiệm cận ngang là
2.x
D. Hàm số đồng biến trên
.
Câu 17. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Đồ thị bên là đồ thị của hàm số nào trong các
hàm số sau?
x
−∞
1
+∞
y
+
+
y
2
+∞
−∞
2
A.
2
23yx x
B.
32
33
yx x
C.
42
23
yx x
D.
42
23yxx
Câu 18. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Cho m số
()y fx
bảng biến thiên trên
khoảng
0; 2
như sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Trên
0; 2
, hàm số không có cực trị. B. Hàm số đạt cực đại tại
1.x
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
1.x
D. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là
(0).f
Câu 19. (THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội – 2017) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
42
65yx x
tại điểm cực tiểu của nó?
A.
5y
B.
5
y 
C.
0y
D.
5yx
Câu 20. (PTDTNT THCS&THPT An Lão - năm 2017) Đường cong trong hình bên đồ thị của một
hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó
hàm số nào?
A.
1
1
x
y
x
.
B.
1
1
x
y
x
.
C.
21
22
x
y
x
.
D.
1
x
y
x
.
Câu 21. (PTDTNT THCS&THPT An Lão - năm 2017) Cho hàm số
2
2
2 32
23
xx
y
xx


. Khẳng định
nào sau đây là khẳng định sai ?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là
1
2
y
.
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là
2y
.
C. Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.
D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là
1x 
3.x
Câu 22. (PTDTNT THCS&THPT An Lão - năm 2017) Kết luận o sau đây về tính đơn điệu của
hàm số
21
1
x
y
x
là đúng?
x
−∞
1
+∞
y
y
( )
1f
( )
0
f
( )
2f
Liên kết tải về