30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 61 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 657,9 KB
  • Lượt xem: 221.512
  • Lượt tải: 98.678
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1 với rất nhiều dạng bài tập khác nhau tổng hợp toàn bộ kiến thức các em đã học ở lớp 1. Kiến thức lớp 1 về cơ bản là khá đơn giản chủ yếu là các bài tập về cộng, trừ, nhân, chia. Dưới đây là 30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán để có em luyện tập nhằm ôn luyện kiến thức cho kỳ thi sắp tới.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 1

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42 ;        94 - 21 ;       50 + 38 ;      67 – 3

………………. ………………….. ……………….. ………………..

………………. ………………….. ……………….. ………………..

………………. ………………….. ……………….. ………………..

Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51

b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

- Số liền sau của 23 là 24 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 84 là 83 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 79 là 70 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 98 là 99 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 99 là 100 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo?

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

 

Bài 5 (1đ) : Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Bài 1:

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60;…; …;…, 64;      65; …; 67;…;…; 70      71;…; 73;…;…; 76;     77; …; …; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba:.......... Ba mươi hai:............

Chín mươi bảy:......... Hai mươi tám: ...........

Sáu mươi chín:....... Tám mươi tư: .........

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 45 + 34      56 - 20        18 + 71       74 - 3

………..       ………..        ………..      ………

………..       ………..        ……….       ………

………..       ………..        ……….       ………

b) 58cm + 40cm = …. 57 + 2 - 4 = ….

Bài 3.

30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 4: Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..……………………………

………………………………………..………………………………………..……………………………

………………………………………..………………………………………..……………………………

………………………………………..………………………………………..……………………………

Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có:

- Một hình vuông và một hình tam giác? 

30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 8 cm?

………………………………………..………………………………………..……………………………

………………………………………..………………………………………..……………………………

Mời các bạn tải về để xem chi tiết tài liệu