50 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 89 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 269.864
  • Lượt tải: 92.073
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

50 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán giúp học sinh củng cố kiến thức môn Toán lớp 2, luyện kiểm tra học kỳ 2 và giúp các thầy cô giáo trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Sau đây mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo tài liệu.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề 1

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A) Các số 562; 625; 652 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a. 562; 625; 652
b. 625; 562; 652
c. 652; 625; 562

B) Trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:

a. 265
b. 257
c. 297

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. 38m + 27m = 65m đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

b.1m = 10dm đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

c. 16cm : 4 = 12cm  đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán 

d.1000m = 10km đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

6. Điền dấu >, <, = vào ô trống:

a. 600 + 30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán 63              

c. 100 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán 1000 

b. 30 : 5 : 3 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán 12

d. 400 x 2 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán 600 + 200 

7. Đặt tính rồi tính:

a. 400 + 99
..................
..................
..................

b. 764 - 357
..................
..................
..................

8. Tìm x:

a. 400 + x = 200 x
b. 295 - x = 180

9. Hình bên có ………. hình tam giác. Viết tên các hình tam giác đó: ……………..

đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

 

10. Đàn gà nhà Lan có 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà?

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Giải:

11: (1 điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống.

a) 216; 217; 228; ..........; ..............;

b) 310; 320; 330; ..........; ...............;

........

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết