Bài giảng MasterCAM Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCAM

Tải về
  • Đánh giá:
    3 47 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,7 MB
  • Lượt xem: 37.849
  • Lượt tải: 38.247
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: PDF
Giới thiệu

Bài giảng MasterCAM - Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCAM

Chương 1. Môi trường MasterCAM X

Chương 2. Cơ sở xây dựng hình học 2D

Chương 3. Đường chạy dao dạng 2D từ mô hình tới lập thành đường chạy dao

Chương 4. Thiết kế mô hình hình học 3D

Tổng hợp

Liên kết tải về