Bài tập toán cao cấp - Tập 1 Tài liệu học tốt môn Toán cao cấp

Tải về
  • Đánh giá:
    3 80 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 75.845
  • Lượt tải: 47.356
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: định dạng PDF
Giới thiệu

Bài tập toán cao cấp - Tập 1 - Tài liệu học tốt môn Toán cao cấp

Tài liệu này bao gồm tổng hợp các bài tập trong môn toán cao cấp được dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Tập 1 của cuốn sách này giới thiệu tới bạn đọc các bài tập về: Đại số tuyến tính và Hình học giải tích.

Mục lục sách:

1. Số phức
2. Đa thức và hàm hữu tỉ
3. Ma trận. Định thức
4. Hệ phương trình tuyến tính
5. Không gian Euclide Rn
6. Dạng toàn phương và ứng dụng để nhận dạng đường và mặt bậc hai

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.